Efekt deski – masa dekoracyjna

Efekt deski – masa dekoracyjna

Typ: Masa zewnętrzna / wewnętrzna

Wydajność: 1,7 – 2,2 kg/m2

Efekt deski Producent: Idea Texo Masa dekoracyjna efekt deski firmy Idea Texo jest nowoczesną masą dekoracyjną do stosowania na zewnątrz i wewnątrz dzięki której przy odpowiedniej aplikacji oraz przy użyciu stosownych narzędzi uzyskamy efekt imitujący naturalne drewno. Cienkowarstwowa masa wieloefektowa produkowana jest na bazie żywic akrylowo-silikonowych i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych najwyższej jakości. Masa dekoracyjna służy do [...]

Szczególne właściwości
 • Łatwe w użyciu

 • Wytrzymałe

 • Wysokiej jakości wykonanie

 • Amatorskie i profesjonalne

Efekt deski

Producent: Idea Texo

Masa dekoracyjna efekt deski firmy Idea Texo jest nowoczesną masą dekoracyjną do stosowania na zewnątrz i wewnątrz dzięki której przy odpowiedniej aplikacji oraz przy użyciu stosownych narzędzi uzyskamy efekt imitujący naturalne drewno.

Cienkowarstwowa masa wieloefektowa produkowana jest na bazie żywic akrylowo-silikonowych i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych najwyższej jakości. Masa dekoracyjna służy do uzyskiwania wielu efektów na elewacji lub ścianach wewnętrznych.
 • Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz
 • Wysoce odporny na czynniki atmosferyczne
 • Wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne
 • Wysokoelastyczny
 • Zbrojony włóknem
 • Wysokie walory dekoracyjne
 • Łatwy w nakładaniu i obróbce
 • Niski stopień płowienia – barwienie bez użycia pigmentów metodą zastrzeżoną przez firmę

Przed nałożeniem podłoże przygotować gruntującą farbą silikonową PRIMER-A – grunt akrylowy.


Sposób stosowania

1. Przygotowanie podłoża i materiału

Masę dekoracyjną Efekt Deski należy nakładać na mocne, trwałe i równe podłoża. Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Przed nakładaniem masy dobrze wyschnięte i wysezonowane podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym PRIMER-A  w kolorze przyszłej fugi lub masy. Nowe podłoża cementowe i cementowo-wapienne należy zagruntować po min. 4 tygodniach od ich wykonania. Nakładanie masy na powierzchnię można rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego, tzn. po min. 24 godz. od zakończenia gruntowania przy wysychaniu w warunkach optymalnych (temp. +20°C, wilgotność 60%). Wyrób przed użyciem dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym

2. Sposób uzyskiwania efektu

Masę nakładamy równomiernie na podłoże przygotowane jak w opisie powyżej przy użyciu metalowej pacy (grubość warstwy nie powinna przekraczać 5mm).
Następnie przy użyciu matrycy do odciskania, odbijamy wzór na świeżo nałożonej masie. Każdorazowo po odciśnięciu wzoru należy umyć formę w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń lub przed nałożeniem nawilżyć przy użyciu wody z płynem do naczyń. W celu uzyskania jednolitej struktury masę należy nakładać na całą wykonywaną powierzchnię łącząc warstwy tzw. Mokre na mokre. Po wyschnięciu (min 24 godziny) otrzymany efekt impregnujemy wybranym kolorem z naszej oferty minimum dwukrotnie, w celu zabezpieczenia i uzyskania końcowego efektu.

3. Dodatkowe informacje

Powierzchnie zewnętrzne powinny być osłonięte przed deszczem przez 24 godziny. Im równiej zostanie przygotowana powierzchnia, tym łatwiejsza będzie aplikacja i bardziej estetyczny efekt końcowy. Z powodu występowania surowców pochodzenia naturalnego, dla uzyskania najlepszych walorów estetycznych zalecamy wykonanie odrębnych powierzchni stanowiących całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo (z tej samej partii). Prace wykonywane na zewnątrz należy prowadzić przy temp. otoczenia od +5°C do +25°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych zarówno podczas pracy jak i wysychania masy. Nie nakładać podczas wilgotności powietrza przekraczającej 80%. Zbyt długie mieszanie masy lub mieszanie na szybkich obrotach może spowodować napowietrzenie masy. Dopuszcza się występowanie jaśniejszych i ciemniejszych wytrąceń jednego koloru kamienia w masie, co nie jest jego wadą. Firma Idea Texo nie odpowiada za jakość wykonanych prac nakładania masy w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń. Przedstawione informacje są podane w dobrej wierze, dokładnie i zgodnie ze stanem naszej wiedzy na dzień sporządzenia karty technicznej produktu.

 • Nanoszenie – paca metalowa lub pistolet PS-1, PS-2
 • Ilość warstw – 1 lub 2
 • Czas schnięcia – 24 godz.
 • Wydajność –  2,5-3,0 kg/m2
 • Narzędzia do uzyskania efektu – Matryca, stempel
 • Kolorystyka – 6 kolorów
 • Rozcieńczenie – woda max do 4% masy
 • Czyszczenie narzędzi – wodą
 • Składowanie – w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5 °C do +25 °C
 • Data ważności / kolor – na opakowaniu
 • Wydajność: 1,7 – 2,2 kg/m2
 • Dostępne opakowania: 5 kg, 25kg
 • Wykończenie: efekt deski
 • Zalecana ilość warst: 2
 • Sposób aplikacji: ręcznie, natryskowo

 • R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę
 • R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
 • S2 – chronić przed dziećmi (tylko wtedy, jeśli będzie stało na półce detalicznej)
 • S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 • S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 • S39 – nosić okulary lub ochronę twarzy