Granit A – natryskowy tynk akrylowy

Granit A – natryskowy tynk akrylowy

Typ: Tynk zewnętrzny / wewnętrzny

Wydajność: 1,8 – 2,5 kg/m2

Granit natryskowy tynk akrylowy firmy Idea Texo to nowoczesna masa tynkarska na bazie żywicy akrylowej.

Szczególne właściwości
 • Łatwe w użyciu

 • Wytrzymałe

 • Wysokiej jakości wykonanie

 • Amatorskie i profesjonalne

Granit tynk natryskowy

Producent: Idea Texo

Granit tynk natryskowy firmy Idea Texo to nowoczesna masa tynkarska na bazie żywicy akrylowej. Zastosowane żywice to półprodukty najwyższej jakości. Poza tym w skład masy wchodzą ściśle wyselekcjonowane kruszywa i piaski o grubości ziarna od 0,2 do 0,8 mm.

48 kolorów oraz możliwość modyfikacji koloru poprzez stosowanie barwionych kruszyw kwarcowych, płatków miki czarnej, bezbarwnej lub beżowej pozwalają uzyskać efekty zbliżone do kamieni naturalnie występujących w przyrodzie, tj. granitów czy marmuru.

Natryskowy tynk akrylowy – zalety:

 • Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz
 • Żywica akrylowa
 • Wysoce odporny na czynniki atmosferyczne
 • Wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne
 • Wysokie walory dekoracyjne
 • Łatwy w nakładaniu i obróbce

Przed nałożeniem podłoże przygotować gruntującą farbą silikonową PRIMER-A – grunt akrylowy.


Zastosowanie

Granit tynk natryskowy firmy Idea Texo to nowoczesna masa tynkarska występująca w dwóch wersjach: na bazie żywicy akrylowej lub silikonowej. Zastosowane żywice to półprodukty najwyższej jakości. Poza tym w skład masy wchodzą ściśle wyselekcjonowane kruszywa i piaski kwarcowe o grubości ziarna od 0,2 do 0,8mm. Czterdzieści osiem podstawowych kolorów oraz możliwość modyfikacji koloru poprzez stosowanie barwionych kruszyw kwarcowych, płatków miki brązowych, srebrnych lub transparentnych pozwalają uzyskać efekty zbliżone do kamieni naturalnie występujących w przyrodzie, tj. granitów, marmuru czy piaskowców.

Przygotowanie podłoża

Granit tynk natryskowy należy nakładać na mocne, trwałe i równe powierzchnie. Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Przed nakładaniem tynku dobrze wyschnięte i wysezonowane podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym PRIMER-A lub PRIMER-S firmy Idea Texo (w zależności od zastosowanego tynku) w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Nowe podłoża cementowe i cementowo-wapienne należy zagruntować po min. 4 tygodniach od ich wykonania. Nakładanie tynku granit można rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego, tzn. po min. 24godzinach od zakończenia gruntowania przy wysychaniu w warunkach optymalnych (temp. +200C, wilgotność 60%).

Nakładanie

Wybór metody: Wyrób przed użyciem dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Tynk należy nakładać metodą natryskową przy użyciu pistoletu. Dopuszcza się również wygładzanie packą wenecką tynku nałożonego natryskiem, w celu uzyskania gładkiej powierzchni. Grubość warstwy powinna być nieznacznie większa od grubości ziarna.

Nakładanie metodą natryskową: Tynk należy rozcieńczyć wodą, max. 4% (na 25kg tynku do 1 litra wody, na 12,5kg tynku do 0,5 litra wody). Przygotowaną masę tynkarską należy nakładać przy pomocy zestawu tynkarskiego zalecanego przez firmę Idea Texo. Strumień masy rozpylać prostopadle do powierzchni ściany z odległości 40-50cm. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na powierzchni tworzącej odrębną całość. Sposób prowadzenia pistoletu powinien przebiegać ruchem okrężnym, pionowym lub poziomym. Zalecana dysza do tynków nr 2, ciśnienie w kompresorze od 2,0-2,5 atm. Firma Idea Texo zaleca nakładanie 2 cienkich warstw masy w celu uzyskania idealnej struktury tynku.

UWAGA! W celu uzyskania jednolitej struktury, masę należy układać na całą wykonywaną powierzchnię łącząc warstwy, tzw. „mokre na mokre”. Powierzchnie zewnętrzne powinny być osłonięte przed deszczem przez 24 godziny. Im równiej przygotowana powierzchnia, tym łatwiejsza będzie aplikacja i bardziej estetyczny efekt końcowy.

Wygładzanie ręczne: w celu uzyskania jednolicie gładkiej powierzchni tynk należy natrysnąć metodą opisaną powyżej, lub nałożyć ręcznie a następnie po ok. 5-20 minutach (w zależności od temperatury otoczenia) starannie, ale delikatnie wygładzać za pomocą packi weneckiej INOX w taki sposób aby nie pozostawić smug. W żadnym wypadku nie należy nadmiernie wygładzać tynku na tzw. „lustro”, co może skutkować ścieraniem się pacy stalowej, a w konsekwencji wystąpieniem szarych plam. Nadmierne rozciągnięcie tynku może doprowadzić do powstania jaśniejszych i ciemniejszych plam spowodowanych przez niejednolitą grubość tynku.

Dodatkowe informacje

Z powodu występowania surowców pochodzenia naturalnego, dla uzyskania najlepszych walorów estetycznych zalecamy wykonanie tynkowanych powierzchni stanowiących odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo (z tej samej partii, ponieważ jest dopuszczalna różnica do 10% w kolorze kruszyw, w zależności od eksploatowanego surowca). Prace nakładania tynku granit należy prowadzić przy temperaturze otoczenia od +50C do +250C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych zarówno podczas pracy jak i wysychania tynku. Nie nakładać podczas wilgotności powietrza przekraczającej 80%. Zbyt długie mieszanie tynku oraz mieszanie na szybkich obrotach może spowodować odbarwienie kruszywa i spienienie spoiwa. Dopuszcza się występowanie jaśniejszych i ciemniejszych wytrąceń jednego koloru kamienia w masie tynkarskiej, co nie jest jego wadą. Firma Idea Texo nie odpowiada za jakość wykonanych prac nakładania tynku w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń. Przedstawione informacje są podane w dobrej wierze, dokładnie i zgodnie ze stanem naszej wiedzy na dzień sporządzenia karty technicznej produktu.

 • Nanoszenie – pistolet tynkarski
 • Ilość warstw – 2
 • Rozcieńczenie – wodą-do 4% masy
 • Grubość ziarna – 0,2 – 0,8mm lub 1,2mm
 • Czas schnięcia – 24 godz.
 • Wydajność – 1,8 – 2,5 kg/m2
 • Czyszczenie narzędzi – woda
 • Składowanie – w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. Od +50c do +250c
 • Pojemność – wiadro 12,5kb, 25kg
 • Kolorystyka – 48 kolorów lub barwienie indywidualnie kolorowym kruszywem kwarcowym
 • Zgodność z normą – PN-EN 15824:2009
 • Data ważności/kolor – 9 m-cy od daty produkcji; data produkcji/seria/kolor – na opakowaniu
 • Wydajność: 1,8 – 2,5 kg/m2
 • Dostępne opakowania: 12,5 kg, 25 kg
 • Wykończenie: efekt kamienia naturalnego
 • Zalecana ilość warst: 1
 • Sposób aplikacji: natryskowo

S2 – stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz
S46 – używać rękawic ochronnych