Kwarc S – natryskowy tynk silikonowy

Kwarc S – natryskowy tynk silikonowy

Typ: Tynk zewnętrzny / wewnętrzny

Wydajność: 2,3 – 2,7 kg/m2

Kwarc tynk natryskowy na bazie żywicy silikonowej to nowoczesna masa tynkarska. Tynk występuje również w wersji: na bazie żywicy akrylowej.

Szczególne właściwości
 • Łatwe w użyciu

 • Wytrzymałe

 • Wysokiej jakości wykonanie

 • Amatorskie i profesjonalne

Kwarc tynk natryskowy

Producent: Idea Texo

Kwarc tynk natryskowy to nowoczesna masa tynkarska występująca w dwóch wersjach: na bazie żywicy akrylowej lub na bazie żywicy silikonowej. Opisywany produkt to wersja na bazie żywicy akrylowej.

Zastosowane żywice to półprodukty najwyższej jakości. Poza tym w skład masy wchodzą ściśle wyselekcjonowane kruszywa i piaski kwarcowe o grubości ziarna od 0,2 do 1,0mm. Szeroka paleta melanży kolorystycznych oraz możliwość modyfikacji koloru poprzez stosowanie płatków miki czarnej, bezbarwnej lub beżowej pozwalają uzyskać efekty zbliżone do kamieni naturalnie występujących w przyrodzie, tj. granitów, marmuru czy piaskowców.

Natryskowy tynk akrylowy – zalety:

 • Odporny na czynniki atmosferyczne
 • Niski stopień płowienia
 • Na bazie naturalnego kwarcu
 • Wydajny
 • Łatwy w aplikacji

Przed nałożeniem podłoże przygotować gruntującą farbą silikonową PRIMER-A – grunt akrylowy.


Sposób stosowania

1. Przygotowanie podłoża

Kwarc tynk natryskowy firmy Idea Texo należy nakładać na mocne, trwałe i równe powierzchnie. Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Przed nakładaniem tynku dobrze wyschnięte i wysezonowane podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym PRIMER-A lub PRIMER-S firmy Idea Texo (w zależności od zastosowanej w tynku żywicy) w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Nowe podłoża cementowe i cementowo-wapienne należy zagruntować po min. 4 tygodniach od ich wykonania. Nakładanie tynku kwarc można rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego, tzn. po min. 24godzinach od zakończenia gruntowania przy wysychaniu w warunkach optymalnych (temp. +200C, wilgotność 60%).

2. Sposób stosowania

Wybór metody: Wyrób przed użyciem dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Tynk należy nakładać metodą natryskową przy użyciu pistoletów PS1 lub PS2 firmy Idea Texo. Dopuszcza się również wygładzanie packą wenecką tynku nałożonego natryskiem, w celu uzyskania gładkiej powierzchni. Grubość warstwy powinna być nieznacznie większa od grubości ziarna.

Nakładanie metodą natryskową: Tynk należy rozcieńczyć wodą, max. 4% (na 25kg tynku do 1 litra wody, na 10kg tynku do 0,4 litra wody). Przygotowana masę tynkarską należy nakładać przy pomocy zestawu tynkarskiego zalecanego przez firmę Idea Texo. Strumień masy rozpylać prostopadle do powierzchni ściany z odległości 40-50cm. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na powierzchni tworzącej odrębną całość. Sposób prowadzenia pistoletu powinien przebiegać ruchem okrężnym, pionowym lub poziomym. Zalecana dysza do tynków nr 2, ciśnienie w kompresorze od 1,6-2,0 atm. UWAGA! W celu uzyskania jednolitej struktury, masę należy układać na całą wykonywaną powierzchnię łącząc warstwy, tzw. „mokre na mokre”. Powierzchnie zewnętrzne powinny być osłonięte przed deszczem przez 24 godziny. Im równiej przygotowana powierzchnia, tym łatwiejsza będzie aplikacja i bardziej estetyczny efekt końcowy.

Wygładzanie ręczne: w celu uzyskania jednolicie gładkiej powierzchni tynk należy natrysnąć metodą opisaną powyżej, a następnie po ok. 45 minutach starannie ale delikatnie wygładzać za pomocą packi weneckiej INOX lub szpachli Parfait Liss (25cm) w taki sposób, aby nie pozostawić smug. W żadnym wypadku nie należy nadmiernie wygładzać tynku na tzw. „lustro”, co może skutkować ścieraniem się pacy stalowej, a w konsekwencji wystąpieniem szarych plam. Nadmierne rozciągnięcie tynku może doprowadzić do powstania jaśniejszych i ciemniejszych plam spowodowanych przez niejednolitą grubość tynku.

3. Dodatkowe informacje

Z powodu występowania surowców pochodzenia naturalnego, dla uzyskania najlepszych walorów estetycznych zalecamy wykonanie tynkowanych powierzchni stanowiących odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo (z tej samej partii). Prace nakładania tynku kwarc należy prowadzić przy temp. otoczenia od +50C do +250C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych zarówno podczas pracy jak i wysychania tynku. Nie nakładać podczas wilgotności powietrza przekraczającej 80%. Zbyt długie mieszanie tynku lub mieszanie na szybkich obrotach może spowodować odbarwienie kruszywa i spienienie spoiwa. Dopuszcza się występowanie jaśniejszych i ciemniejszych wytrąceń jednego koloru kamienia w masie tynkarskiej, co nie jest jego wadą. Firma Idea Texo nie odpowiada za jakość wykonanych prac nakładania tynku w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń. Przedstawione informacje są podane w dobrej wierze, dokładnie i zgodnie ze stanem naszej wiedzy na dzień sporządzenia karty technicznej produktu.

 • Nanoszenie – agregat tynkarski
 • Ilość warstw – 1 lub 2
 • Rozcieńczenie – wodą-do 4% masy
 • Grubość ziarna – 0,2 – 1,0mm
 • Czas schnięcia – 24 godz.
 • Wydajność – 2,3 – 2,7 kg/m2
 • Czyszczenie narzędzi – woda
 • Składowanie – w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. Od +50c do +250c
 • Pojemność – wiadro 25kg
 • Kolorystyka – uzależniona od rodzaju kruszywa
 • Zgodność z normą – PN-EN 15824:2009
 • Data ważności/kolor – 9 m-cy od daty produkcji; data produkcji/seria/kolor – na opakowaniu
 • Wydajność: 2,3 – 2,7 kg/m2
 • Dostępne opakowania: 12,5 kg, 25 kg
 • Wykończenie: efekt kamienia naturalnego
 • Zalecana ilość warst: 1
 • Sposób aplikacji: natryskowo

 • S2 – chronić przed dziećmi
 • S25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 • S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 • S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę
 • REAKCJA NA OGIEŃ – Euroklasa F